دستورالعمل‌های مؤسسه ملی بهداشت برای مراقبت و استفاده از رب گوجه

در این مطالعه از 40 موش صحرایی نر ویستار (برای هر گروه 10 نفر) استفاده شد، وزن حیوانات منتخب 250-300 گرم و سن آنها 10 هفته بود.
حیوانات قبل از استفاده رب گوجه رعنا در مطالعه به مدت 5-7 روز با محیط آزمایشگاه سازگار شدند، حیوانات در یک محیط مرطوب تحت یک چرخه نور/تاریکی 12 ساعته (چراغ ها در ساعت 7 صبح روشن می شوند) نگهداری شدند.
غذا و آب به صورت آزاد در دسترس بود، دستورالعمل‌های مؤسسه ملی بهداشت برای مراقبت و استفاده از حیوانات و دستورالعمل‌های استانداردهای اخلاقی برای بررسی آزمایش‌ها در حیوانات دنبال شد.
تمام تلاش ها برای به حداقل رساندن رب گوجه روژین شیشه ای تعداد حیوانات تحت مطالعه و درجه رنج آنها انجام شد، حیوانات به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند.
یک گروه به عنوان گروه کنترل (دریافت کننده رب گوجه اویلا رژیم غذایی پایه)، گروه دوم سه رژیم غذایی بعدی حاوی کلسترول 2 درصد جیره روزانه به مدت 30 روز (7، 19، 38) و گروه سوم و چهارم روزانه 20 درصد رژیم غذایی گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی دریافت کردند.
در پایان 30 روز، پس از یک روز ناشتا، تمامی حیوانات با اتر بیهوش شدند و سپس از حیوانات نمونه خون گرفته شد، نمونه ها برای تهیه سرم خون سانتریفیوژ شدند.
کلسترول تام (TC)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) و تری گلیسیرید (TG) با دستگاه آنالایزر خودکار از نمونه های سرم جدا شده اندازه گیری شد.
لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) با استفاده از رب گوجه چین چین فرمول فریدوالد-فردریکسون به صورت mg/dl (LDL = TC-HDL-TG/5) محاسبه شد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 13 استفاده شد.
داده های گروه به صورت میانگین ± SEM ارائه شد و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و سپس آزمون های مقایسه چندگانه توکی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت، سطح معنی داری آماری در مقدار P < 0.05 تعیین شد.
 • منابع:
  1. Comparative Study of Tomato and Tomato Paste Supplementation on the Level Lipids and Lipoproteins
 • تبلیغات: 
  1. با دستان خالی میلیاردر شوید.
  2. ساخت ماشین زمان با استفاده از تجهیزات دندان پزشکی
  3. چگونه رتبه یک کنکور بگیرید از زبان رتبه اولی
  4. آیا در رم باستان شیشه وجود داشت

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.