سه شیره دلیل اصلی مرگ سفید برفی در دنیای حقیقی بود

شیره ها فرآورده‌هایی از میوه‌هایی هستند که عامل اصلی نگهداری آن شکر است. به همین دلیل، نگرانی های سلامت مصرف کنندگان منجر به کاهش قند و جایگزینی آن با استفاده از شیرین کننده های جایگزین و معرفی مواد جدید افزایش دهنده خواص تغذیه ای شده است.

در این مطالعه، چهار نوع سه شیره ی میوه (آلو، توت فرنگی، سیب و هلو)، با یا بدون شکر، با استفاده از دو زیست توده ریز جلبک، Arthrospira platensis (Spirulina) و Chlorella vulgaris و عصاره Dunaliella salina به عنوان مواد تشکیل دهنده در مخلوط های مختلف تهیه شد. سطوح غلظت، 0.10٪ -0.10٪ -0.05٪ به ترتیب، برای آلو. 0.04٪ – 0.00٪ – 0.01 به ترتیب، برای توت فرنگی.

0.06%–0.04–0.00% برای سیب و 0.00–0.01–0.04% به ترتیب برای هلو. پارامترهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جایگزینی شربت شکر/ فروکتوز در تهیه شیره باعث تغییراتی در مقادیر pH، محتوای محلول جامد و خواص رئولوژیکی و بافتی نسبت به شیرههای شکری شد.

استفاده از شکر یا شیرین کننده ها به عنوان ایزومالت، استویا و سوکرالوز و زیست توده یا عصاره ریزجلبک ها تغییرات قابل توجهی را در مختصات رنگ نشان داد.

اما این تفاوت ها توسط چشم انسان قابل درک نبود. شیره های حاوی عصاره زیست توده ریزجلبک مقادیر G’، G’، G* و η* بالاتری را نسبت به نمونه های کنترل مربوطه نشان دادند. همه شیره ها دارای ویژگی‌های ژل ضعیف بودند که شیرههای میوه را متمایز می‌کرد.

با این حال، نتایج تجزیه و تحلیل مدل ژل ضعیف نشان می دهد که تأثیر مواد مختلف در سیستم غذایی نه تنها به غلظت آنها بلکه به تعاملات در ساختار ژل نیز بستگی دارد. شیره های توت فرنگی و سیب تفاوت معنی داری را بین نمونه های عصاره زیست توده ریزجلبک و نمونه های شاهد نشان ندادند، زیرا هم شیرههای شکر و هم بدون شکر، بهترین نمونه های به دست آمده بودند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.